Onze beoordeling
9,5

Huis taxeren

Het taxeren van een huis of appartement wordt meestal gedaan in het kader van verkrijging en verstrekking van een hypotheek. De hypotheekgever wil een betrouwbare indicatie krijgen van de waarde van het vastgoed dat als onderpand dient voor de verstrekte lening. Intermediaire organisaties en vanzelfsprekend de kopers en verkopers van woningen, hebben dikwijls dezelfde behoefte aan objectieve waardevaststelling.

Taxatie van een huis dient daarom te geschieden door een onafhankelijke taxateur waarvoor de waarde niet relevant is. Bovendien dient het taxeren op een methodische wijze te worden uitgevoerd en dient er helder over te worden gerapporteerd.

Huis laten taxeren door Era Focus

Era Focus makelaars is een landelijk opererende organisatie van makelaars en taxateurs. Wij taxeren conform de regels van het NWWI binnen een straal van 20 kilometer van onze bedrijfsvestigingen. Veel geldverstrekkers stellen de eis dat de taxatie is uitgevoerd conform de criteria die door het Nederlands Woning Waarde Instituut zijn opgesteld. Op die manier wordt namelijk gewaarborgd dat iedere taxatie van een huis op uniforme en transparante wijze is verricht.

Omdat vastgoed vanwege de schaarsheid en waardevastheid een steeds essentiëler aspect vormt van onze samenleving, worden de eisen die aan het taxeren van een huis worden gesteld steeds strenger. Era Focus stelt zich ten doel om koploper te zijn en te blijven voor wat betreft de kwaliteit van woningtaxaties.

Neem contact op met uw vestiging

Via onze website vindt u de vestiging die het dichtst bij u in de buurt ligt. U kunt direct contact opnemen met de betrokken taxateur die de taxatie van het huis voor zijn rekening zal nemen. U ontvangt het taxatierapport in 2-voud, een voor uzelf en een om te verstrekken aan de eventuele partij die om de uitvoering van het taxatieonderzoek verzocht.

De betrokken taxateur kan u vertellen welke kosten aan het uitbrengen van een taxatierapport verbonden zijn. Betreft het een opdracht tot het taxeren van een huis voor verkrijging van een lening ten behoeve van woningfinanciering? In dat geval zijn de taxatiekosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In de aangifte IB kunt u dergelijke kosten aangeven. Dat scheelt belastingdruk.

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Adres
Kies hier je onderwerp*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.