Onze beoordeling
9,5

150 woningen gevonden

Er zijn 10 nieuwe woningen toegevoegd in het laatste jaar.

Vind jouw droomwoning
Geveild

Aida 12

5629 NP, Eindhoven
EXECUTIEVEILING bij Aïda 12, Eindhoven d.d. 14 DECEMBER 2023 om 10:30 uur ten overstaan van De Randamie & Verstoep notarissen.

https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12

KIJKDAGEN:
1e: DINSDAG 28 NOVEMBER 2023 VAN 16:00 TOT 17:00 UUR
2e: WOENSDAG 13 DECEMBER VAN 16:00 TOT 17:00 UUR

Indeling:
Begane grond:
Hal, meterkast, woonkamer, keuken, tuin.

Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer.

Bijzonderheden:
Bouwjaar: 1999
Woningtype: Eindwoning
Perceeloppervlakte: 151m2
Woonoppervlakte: circa. 104m2 (de woning is niet ingemeten en de plattegronden zijn ter illustratie. Het is mogelijk dat sommige maten niet exact overeenkomen met de werkelijkheid, u heeft altijd het recht de woning zelf in te maken tijdens één van de open dagen).

Onderhandse biedingen:
Er kunnen tot en met WOENSDAG 29 NOVEMBER 2023 onderhandse biedingen worden gedaan. De biedingsformulieren dienen geheel ingevuld tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van financiële gegoedheid op het notariskantoor worden afgegeven of gemaild. Hieronder vind u de gegevens van de notaris:

De Randamie & Verstoep notarissen
t.a.v. mw. J.M.Y. Rob
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
veilingen@drv-notarissen.nl

Onderhandse biedingen dienen schriftelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, en conform
de van toepassing verklaarde algemene veilingvoorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden.

De biedingsformulieren zijn te downloaden via https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12

Veiling is een ander woord voor openbare verkoop. De plaats en tijd zijn vooraf bepaald en ook de
voorwaarden die bij de koop gelden. Alleen de prijs moet nog tot stand komen. Een veiling is een
methode van verkoop die veel regels kent. Wij adviseren u vooraf informatie over de procedure c.q.
de gang van zaken op een (executie)veiling in te winnen. Informatie kunt u bijvoorbeeld bij uw
makelaar of notaris inwinnen.

ER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND AAN BOVENSTAANDE INFORMATIE, AFMETINGEN, FOTO`S EN AANBIEDINGSTEKSTEN.

————————————————————————————————————-

EXECUTION Auction at Aïda 12, Eindhoven on 14 December 2023 at 10:30 am in the presence of De Randamie & Verstoep notaries.

https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12

VIEWING DAYS:
1st: TUESDAY 28 NOVEMBER 2023 FROM 4 TILL 5 PM
2nd: WEDNESDAY 13 DECEMBER FROM 4 TILL 5 PM

Layout:
Ground floor:
Hall, meter cupboard, living room, kitchen, garden.

First floor:
Landing, 3 bedrooms, bathroom.

Details:
Year built: 1999
House type: End of terrace
Plot size: 151m2
Living area: approx. 104m2 (not measured, you have the right to do this yourself during the open house)

Private bidding:
Private bids can be made until WEDNESDAY 29 NOVEMBER 2023. The bid forms
must be fully completed together with a copy of a valid identification document and a declaration
of financial soundness at the notary’s office or mailed in. Below are the notary’s details:

De Randamie & Verstoep notaries
Attn: Ms J.M.Y. Rob
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
veilingen@drv-notarissen.nl

Negotiated bids must be in writing, unconditional and irrevocable, and in accordance with
the applicable general auction conditions and special auction conditions.

The bidding forms can be downloaded from https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12.

Auction is another word for public sale. The place and time are predetermined and so are the
conditions that apply to the sale. Only the price remains to be established. An auction is a
method of sale that has many rules. We recommend that you obtain information in advance about the procedure c.q.
procedure at a (foreclosure) auction. Information can be obtained from your
estate agent or civil-law notary.

NO RIGHTS CAN BE DERIVED FROM THE ABOVE INFORMATION, DIMENSIONS, PHOTOS AND OFFER TEXTS.

Geveild

Dr. J. van Beurdenstraat 13

5554 SR, Valkenswaard
DEZE WONING IS NIET TE BEZICHTIGEN EN IS EEN OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP.

Wij hebben de woning NIET van binnen kunnen bekijken. Alle kenmerken en gegevens zijn aannames op basis van historische informatie. Op veilingnotaris.nl is nog wat aanvullende informatie beschikbaar.

– Type: Hoekwoning
– Bouwjaar: 1961
– Oppervlakte BAG: 83m2
– Perceeloppervlakte: 227m2

Kavelbeschrijving
Het woonhuis met garage, berging, verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin, alsmede een gedeelte van het ter plaatse aanwezige voetpad, plaatselijk bekend 5554 SR Valkenswaard, Dr. J. van Beurdenstraat 13, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie E nummer 3627, groot twee are en zevenentwintig centiare (2 a en 27 ca);

Bijlages
Te raadplegen via veilingnotaris.nl

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Dr. J van Beurdenstraat 13 te Valkenswaard.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Notaris
De Randamie & Verstoep notarissen
Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
Telefoon: +31(0)10 433 03 55
Fax: +31(0)10 414 92 16
Dit dossier is in behandeling bij Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
E-mail: veilingen@drv-notarissen.nl

Contact
Voor vragen over deze verkoop kunt u terecht bij:
Era Focus Makelaars Eindhoven
Afdeling veilingen
Hurksestraat 60
5652 AL Eindhoven
Telefoon: +31(0)40 – 218 00 78
e-mail: eindhoven@erafocus.nl

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 31-08-2022 een onderhands bod uit te brengen. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen (te downloaden via veilingnotaris.nl)

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
– AVVE 2017
– Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
– Veilingkosten ter hoogte van Eur 4668,95 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
– Overdrachtsbelasting

Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van verkoper. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Veilingnotaris.nl
Op de website Veilingnotaris.nl wordt deze veiling eveneens gepubliceerd.

Deelname eisen

Registreren en legaliseren
Om mee te kunnen bieden op een veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.

Contact
Voor vragen over het registratie en legalisatieproces kunt u contact opnemen met onze vastgoedafdeling. Stuur hiervoor een email naar vastgoed@bvaauctions.com of telefonisch via 033 – 808 0262 (tijdens kantooruren tussen 09:00 uur en 17:00 uur).

Let op!
– Indien in de laatste minuut voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.
– Het kan zijn dat het systeem bij ‘controleer uw bod’ u nogmaals vraagt akkoord te gaan met de extra voorwaarden. Hou hier rekening mee bij
het (tijdig) uitbrengen van een bod.
– Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de
veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op.
– Indien u in het verleden enkel bent gelegaliseerd voor Nationale Vastgoedveiling en/of BOG Auctions, kunt u deze legalisatie eenvoudig
uitbreiden. Dit kan in uw account bij ‘mijn gegevens – mijn instellingen’. Hou er rekening mee dat dit moet worden verwerkt door de Platformnotaris alvorens dit wordt toegekend.
– Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
– Het plaatsen van biedingen via de app is niet mogelijk. Hierin wordt u doorgeleid naar de webpagina voor een correcte werking.

Geveild

Obrechtlaan 3

5654 GH, Eindhoven
DEZE WONING IS NIET TE BEZICHTIGEN EN IS EEN OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP.

THIS PROPERTY IS NOT AVAILABLE FOR VIEWING AND IS A PUBLIC FORECLOSURE SALE.

Wij hebben de woning NIET van binnen kunnen bekijken. Alle kenmerken en gegevens zijn aannames op basis van historische informatie. Op veilingnotaris.nl is aanvullende informatie beschikbaar.

– Type: Tussenwoning
– Bouwjaar: 1947
– OppervlakteBAG: 76m2
– Perceeloppervlakte: 145m2

Kavelbeschrijving

Het woonhuis met berging, verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend 5654 GH Eindhoven, Obrechtlaan 3, kadastraal bekend gemeente Gestel sectie C nummer 3443, groot één are en vijfenveertig centiare (1 a en 45 ca);

Gebruikssituatie
Verhuurd. Het huurbeding is ingeroepen

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Obrechtlaan 3 te Eindhoven.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Notaris
De Randamie & Verstoep notarissen
Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
Telefoon: +31(0)10 433 03 55
Fax: +31(0)10 414 92 16
Dit dossier is in behandeling bij Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
E-mail: veilingen@drv-notarissen.nl
Contact

Voor vragen over deze verkoop kunt u terecht bij:
Era Focus Makelaars Eindhoven
Afdeling veilingen
Hurksestraat 60
5652 AL Eindhoven
Telefoon: +31(0)40 – 218 00 78
e-mail: eindhoven@erafocus.nl

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 08-02-2023 een onderhands bod uit te brengen.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen (PDF).

Veilingvoorwaarden

Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
– AVVE 2017
– Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren. Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:

– Veilingkosten ter hoogte van Eur 4668,95 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
– Overdrachtsbelasting (bekijk alle percentages)
– Inzetpremie: Zie bijzondere veilingvoorwaarden / kostenoverzicht

Zie voor de specificatie van de kosten de kosten het volgende overzicht (via veilingnotaris.nl):

Kostenoverzicht
Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: Zie bijzondere veilingvoorwaarden. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte
regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Veilingnotaris.nl
Op de website Veilingnotaris.nl wordt deze veiling eveneens gepubliceerd. Kijk voor de informatie over deze veiling op
veilingnotaris.nl.

Registreren en legaliseren
Om mee te kunnen bieden op een veiling dient u zich te registreren en te legaliseren. Klik hier voor een uitgebreide uitleg en overzicht met notariskantoren waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.

Contact
Voor vragen over het registratie en legalisatieproces kunt u contact opnemen
met onze vastgoedafdeling. Stuur hiervoor een email naar vastgoed@bvaauctions.com of telefonisch via 033 – 808 0262 (tijdens kantooruren tussen
09:00 uur en 17:00 uur).

Verkocht

Lelystraat 2D37

4827 KB, Breda
€ 225.000,- k.k.
Welkom bij Lelystraat 2 D37 in Breda, De Hoge Vucht, in complex ‘Vijverstaete’

Dit instapklare 2-kamerappartement biedt een perfecte start voor starters en is gelegen in de groene omgeving van de Hoge Vucht. Met een nieuwe keuken uit 2021 combineert dit appartement modern comfort met een ontspannen leefomgeving.

INDELING

WOONGEDEELTE

Bij binnenkomst betreedt u de lichte en ruime woonkamer, waar grote ramen zorgen voor een aangename sfeer. De indeling biedt verschillende mogelijkheden voor het creëren van een gezellige zithoek en eethoek.

KEUKEN

De gloednieuwe keuken, geïnstalleerd in 2021, is een blikvanger in het appartement. Voorzien van moderne apparatuur biedt het de ideale ruimte voor culinaire avonturen.

SLAAPKAMER

De slaapkamer is een comfortabel toevluchtsoord, ideaal voor ontspanning na een drukke dag.

BADKAMER

De badkamer is uitgerust met de nodige voorzieningen en biedt een frisse uitstraling.

OMGEVING

Lelystraat 2 D37 is onderdeel van het ‘Vijverstaete’-complex in de groene wijk De Hoge Vucht. Het complex is gunstig gelegen nabij voorzieningen en biedt een rustige omgeving omringd door natuur.

KORTOM

Dit instapklare appartement in Lelystraat 2 D37, onderdeel van complex ‘Vijverstaete’, is een ideale keuze voor starters die moderne voorzieningen willen combineren met een groene omgeving. De nieuwe keuken voegt een eigentijdse touch toe aan deze comfortabele woning. Ervaar het gemak van wonen in een rustige omgeving met dit aantrekkelijke appartement.

Kenmerken:
– Instapklaar appartement;
– Nieuwe keuken (2021);
– Meterkast met 8 groepen (automaat, 2021);
– Vernieuwde blokverwarming (2020);
– Boiler die gehuurd wordt voor 34 euro per kwartaal (BSI);
– Balkon;
– Ruim eigen parkeerterrein;

Verkocht

Burgemeester Scholtensstraat 19

1941 CK, Beverwijk
€ 225.000,- k.k.
Starters opgelet!

In het centrum van Beverwijk, op loopafstand van uitgaansgelegenheden, restaurants, winkels, bioscoop en het station, treft u dit recent opgeknapte tweekamerappartement op de begane grond.

Het appartement is via de hoofdentree of de tuin te bereiken. Via de entree van het appartement komt in de hal met garderobe en meterkast. De zandkleur op de wanden in combinatie met een mooie donkere houtkleurige pvc op de vloer, zorgen voor een warme sfeer.

In de woonkamer is gekozen voor lijstwerk op de wanden, architraven rondom de kozijnen, hoge plinten langs de pvc vloer en sierlijsten langs het plafond. De moderne open keuken is geplaatst in een rechte opstelling en voorzien van een koel-vriescombinatie, inductiekookplaat met 4 zones, recirculatiekap, combimagnetron en vaatwasser. Via de keuken heeft u toegang naar een afgesloten buitenruimte met opstelling voor de wasmachine en droger. Vanuit deze ruimte komt u in de tuin, die de eigenaar huurt van de gemeente.

Vanuit de woonkamer heeft u toegang naar de slaapkamer en badkamer. Net als in de woonkamer, is er in de slaapkamer gebruik gemaakt van een warme tinten en ook hier is pvc vloer doorgelegd. De badkamer is in 2022 vernieuwd in een prachtige stijl met groene tinten en voorzien van inloopdouche, wastafel, toilet en designradiator. Er is een inbouwkast gemaakt, waarin de cv- ketel en wasmachine zijn weggewerkt.

Het appartement is van 2021 t/m 2022 aan de binnenkant gemoderniseerd en zo te betrekken! Hebben wij uw interesse gewekt, pak dan snel de telefoon en neem contact met ons op, dan geven wij u een leuke informatieve rondleiding.

Bijzonderheden:
– Actieve VvE, momenteel worden de kozijnen en deuren aan de buitenzijde geschilderd;
– 2021: pvc vloer gelegd door het hele appartement, alle wanden gestuukt, lijstwerk aangebracht op de wanden, hoge plinten langs de vloer, architraven langs de kozijnen;
– 2022: nieuwe badkamer geplaatst, tevens het leidingwerk vervangen (ook onder de vloer);
– de gemeente heeft een huurcontract gesloten voor het stukje grond dat in gebruik is als tuin;
– het gehele appartement is voorzien van dubbel glas;
– kruipruimte onder het appartement aanwezig;
– het centrum, scholen en sportfaciliteiten op loopafstand;
– op fietsafstand van het NS-station, de duinen en het strand;
– Amsterdam ligt op 30 minuten rijden, Haarlem en Alkmaar ligt op ca. 20 minuten rijden.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Generaal S.H. Spoorstraat 261

3313 AC, Dordrecht
€ 239.000,- k.k.
Smaakvol en instapklaar 4-kamerappartement (thans 3-kamerwoning) gelegen op de tweede verdieping van een kleinschalig appartementencomplex in de kindvriendelijke woonwijk ‘Merwedepolder-West’. Het appartement beschikt o.a. over twee slaapkamers, dichte keuken met inbouwapparatuur, moderne badkamer, separate toiletruimte en een zeer lichte en sfeervolle living (ca. 33 m2). Het appartement is rustig gelegen direct nabij “Het Wantij” en heeft een uitstekende aansluiting op rijksweg A15 en A16 via randweg N3.

BIJZONDERHEDEN
– Energielabel D en volledig voorzien van kunststof kozijnen met HR ++ beglazing
– Tweetal balkons waardoor altijd van de zon genoten kan worden
– Berging in de onderbouw
– 2 ruime slaapkamers
– Zeer modern en stijlvol ingericht en voldoet volledig aan de hedendaagse woonwensen

LOCATIE
In de directe omgeving van het appartement vindt u diverse voorzieningen, zoals supermarkten, scholen en sportfaciliteiten. Naast de rivier ’t Wantij waar u op uitkijkt, is ook de prachtige jachthaven Westergoot op loopafstand gelegen; u kunt in de directe omgeving dus heerlijk wandelen of joggen. Daarnaast bent u binnen enkele minuten op de fiets bij het sfeervolle historische centrum van Dordrecht, waar u kunt genieten van de vele musea, gezellige terrasjes en pittoreske grachten.

BOUWKWALITEIT
Het appartement beschikt over een energielabel D en is volledig voorzien van kunststof kozijnen met HR ++ beglazing. In warm water en verwarming wordt voorzien middels de HR-combiketel (merk: Intergas, jaar 2018 en onderhouden in 2024). In de periode tussen 2020 en 2023 zijn de slaapkamers, gang en het toilet geheel verbouwd. Kortom: Dit appartement voldoet volledig aan de hedendaagse woonwensen en is absoluut een bezichtiging waard.

BERGING
Op de begane grond is er nog een eigen royale berging (ca. 6m2) gelegen, die voorzien is van licht. Deze berging is ideaal voor het stallen van fietsen en/of om als bergruimte te gebruiken.

BEGANE GROND
Centrale entree met toegang tot de bergingen en het trappenhuis.

APPARTEMENT (2e etage)
HAL/ENTREE
De ruime entree/hal is uitgerust met intercom, meterkast, praktische ruimte in de bergkast en geeft toegang tot alle vertrekken van het appartement.

WOONKAMER
Heerlijk lichte living (ca. 33m2) met veel lichtinval middels de grote raampartijen en voorzien van een strakke wand- en plafondafwerking.
De woonkamer is uitgerust met een laminaatvloer en er is veel sfeer in deze ruimte gecreëerd middels de sfeerhaard. De woonkamer staat in verbinding met de hal.

BALKON (2)
Het appartement beschikt over een tweetal ruime zonovergoten balkons gesitueerd op het oosten én westen. Hierdoor is op elk moment van de dag wel een mogelijkheid om van de zon te genieten.

KEUKEN
In tweetal wandopstellingen opgestelde keuken voorzien van o.a. een elektrische kookplaat, vaatwasser, koelkast, diverse opbergkasten/lades en de opstelplaats van de HR-Combiketel. Daarnaast is vanuit de keuken toegang tot het balkon (gelegen op het oosten) en is de badkamer te bereiken.

TOILETRUIMTE
In lichte kleurstelling betegelde toiletruimte met vrijhangend closet.

BADKAMER
De fijne badkamer (ca. 3m2) is modern ingericht met een inloop (regen)douche met losse handdouche en glazen scherm, een wastafel met wasmeubel en een verwarming. In de badkamer zijn aansluitingen ten behoeve van de wasapparatuur en zijn de wanden grotendeels betegeld in een lichte kleurstelling.

SLAAPKAMERS (2)
Zeer ruime en bovenal sfeervolle (ouder)slaapkamer (ca. 9m2) met een strakke wand- en plafondafwerking en een laminaatvloer. Vanuit deze slaapkamer is toegang tot het balkon op het zonnige westen. Daarnaast is er een ruime 2e slaapkamer (ca. 9m2.) eveneens voorzien van een strakke wand- en plafondafwerking en een laminaatvloer. Deze kamer is thans in gebruik als hobby-/werkkamer, maar kan desgewenst ook als extra slaapkamer fungeren.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Door het kopen van een appartement wordt je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. De bijdrage voor de Vereniging van Eigenaars bedraagt circa € 267,- per maand. Het betreft een goed functionerende VVE welke professioneel wordt beheerd.

KOOPOVEREENKOMST:
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na ondertekenen van de koopakte. Uitgangspunt voor de koop is de koopakte vastgesteld door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), de consumentenbond, het notariaat en Vereniging eigen Huis. In de overeenkomst wordt standaard opgenomen een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn bedoeld als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze verkoopbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Verkocht

Drechtstraat 87

1946 AZ, Beverwijk
€ 245.000,- k.k.
Starters opgelet!

Het in 2008 gebouwde appartementencomplex, op de hoek van de Laan der Nederlanden en de Drechtstraat, ligt op ca. 5 minuten fietsen van het centrum en het NS-station Beverwijk. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het winkelcentrum op de Wijkerbaan, het Marlo terrein en Europaplein.

De entree van het appartementencomplex is gelegen op de begane grond, met bellentableau, brievenbussen, lift en toegang naar het overdekte parkeerterrein en de gemeenschappelijke fietsenstalling. Op het afgesloten parkeerterrein heeft u beschikking over een eigen parkeerplaats.

Het 2 kamerappartement is gelegen op de derde verdieping en te bereiken met de lift of trap. In het goed onderhouden appartement is een laminaatvloer gelegd en via de hal heeft u toegang naar alle vertrekken. In zowel de woonkamer als de open keuken (2017) is er veel lichtinval door een grote raampartij, die u tevens toegang verleent naar het ruime balkon gelegen op het noordwesten. De moderne keuken is geplaatst in een hoekopstelling en voorzien van een koel-vriescombinatie, 4 pits gaskookplaat, combi-magnetron/hete luchtoven en afzuigkap. Naast de badkamer met douche, wastafel met meubel en aansluiting voor de wasmachine, treft u een separaat toilet met fontein. Vanuit de slaapkamer heeft u uitzicht over de wijk. In de inpandige bergruimte is de cv-ketel en WTW-unit geplaatst.

Bijzonderheden:
– energielabel A;
– gelegen op de bovenste verdieping;
– eigen parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein;
– ruim balkon gelegen op het noordwesten;
– hoge plafonds (264cm)
– gemeenschappelijke berging met eigen plek;
– servicekosten € 212,96 per maand inclusief voorschot water;
– kindvriendelijke buurt met speeltuintjes en groenvoorzieningen;
– voldoende parkeerruimte aan de zijkant van het appartementen;
– gelegen op fietsafstand van het centrum en het NS-station Beverwijk en het NS-station Heemskerk;
– winkelcentrum Wijkerbaan, Marlo terrein en Europaplein op loop/fietsafstand;
– nabij uitvalswegen richting Haarlem, Alkmaar en Amsterdam;
– duinen en strand op fietsafstand.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Hoofdstraat 137B

5171 DL, Kaatsheuvel
€ 249.000,- k.k.
Op een steenworp afstand van het bruisende centrum van Kaatsheuvel is dit geheel gemoderniseerde 3-kamer appartement gelegen. Het volledig geïsoleerde appartement (energielabel B!) bevindt zich op de begane grond van een kleinschalig appartementencomplex (1999) en beschikt over een privacybiedende achtertuin, eigen parkeerplaats, inpandige berging/bijkeuken, aparte toiletruimte, 2 slaapkamers, moderne badkamer en lichte living met open keuken. Tevens is er een gemeenschappelijke royale tuin achter het complex gelegen.

Dit appartement is absoluut van alle gemakken voorzien en is per direct beschikbaar en ideaal voor minder-validen of ouderen aangezien alles gelijkvloers is. Plan dus snel jouw bezichtiging in.

BIJZONDERHEDEN
– Energielabel B
– Parkeerplaats op het gezamenlijke parkeerterrein
– Alle voorzieningen op de begane grond
– 2 slaapkamers
– Alle ramen zijn voorzien van elektrische of handmatig bedienbare rolluiken
– Onderhoudsvriendelijke tuin met veel privacy en daarnaast nog een grote gemeenschappelijke tuin
– Per direct beschikbaar
– Geheel gemoderniseerd door de jaren heen.

PARKEERPLAATS
Bij dit appartement is er parkeergelegenheid op het eigen parkeerterrein (1 plaats). Deze parkeerplaatsen zijn middels een doorgang naast het complex bereikbaar. Er zijn in totaal 8 plaatsen, 6 voor bewoners en 2 voor bezoekers.

BERGING
De praktische berging is voorzien van elektriciteit. In deze berging is erg veel bergruimte en hier kunnen meerdere fietsen gestald worden, indien gewenst. De berging is bereikbaar vanuit het parkeerterrein.

BEGANE GROND
Centrale afgesloten hal met brievenbussen, bellentableau en videofooninstallatie. Vanuit deze afgesloten entree betreedt u de hal met trapopgang en meterkast

APPARTEMENT
Vanuit de hal/entree is toegang tot alle vertrekken van het appartement en hier bevindt zich de intercominstallatie.

WOONKAMER
Lichte woonkamer gelegen aan de voorzijde in open verbinding met de keuken. De woonkamer is voorzien van een fraaie tegellaminaatvloer en geniet veel lichtinval middels het hardhouten kozijn (draai/kiepsysteem met elektrisch bedienbaar rolluik).

KEUKEN
Moderne keuken in hoekopstelling voorzien van een 4 pits gas kookplaat, koelkast, combi-oven/magnetron, afzuigkap en veel opbergmogelijkheid in de diverse onder- en bovenkasten/lades.

SLAAPKAMERS (2)
Lichte, ruime (ouder)slaapkamer I (4.10 x 2.80m.) gelegen aan de achterzijde van het appartement met toegang tot de tuin middels de dubbele tuindeuren en voorzien van een tegellaminaatvloer. Deze slaapkamer geniet veel lichtinval middels de hardhouten raampartijen (afsluitbaar met een elektrisch én handmatig bedienbaar rolluik).
slaapkamer II (2.20 x 3.09m.) is vanuit de hal toegankelijk en voorzien van tegellaminaatvloer en hardhoutenkozijn (afsluitbaar met handmatig bedienbaar rolluik).

TOILETRUIMTE
Geheel in lichte kleurstelling betegelde toiletruimte met closet (de aansluitingen voor het realiseren van een fonteintje zijn nog aanwezig).

BADKAMER
Geheel in lichte kleurstelling betegelde badkamer met inloop (regen)douche met aparte handdouche (2018), wastafel met meubel en een designradiator.

INPANDIGE BERGING / BIJKEUKEN
Inpandige berging met de wasmachine- en drogeraansluiting, CV-opstelling (bouwjaar, 2012, huur ca. 32,60 per maand, afkoopsom huurcontract ca. € 175,-) en mechanisch afzuigsysteem. Deze ruimte biedt daarnaast heel veel extra opbergmogelijkheden.

BUITENRUIMTE
Het terras wat aansluit op de binnenplaats biedt veel privacy en een vrij uitzicht op de tuin. De buitenruimte is bereikbaar via een poort aan de oostzijde van het pand en een oprit aan de westzijde.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Door het kopen van een appartement wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. De servicekosten bedragen thans ca. € 97,71 per maand.

Beschikbaar

Raadhuisstraat 25

1941 EB, Beverwijk
€ 262.500,- k.k.
Wonen in het centrum van Beverwijk.

Gelegen op de eerste verdieping, aan de kant van het Meerplein, treft u dit driekamerappartement aan. Het appartement heeft een lichte woonkamer met een eenvoudige open keuken en geeft toegang tot het ruime balkon gelegen op het zuidoosten. Daarnaast zijn er twee slaapkamers, een separaat toilet en een badkamer v.v. douche en wastafel aanwezig. Op dezelfde verdieping is er een eigen berging (box) v.v. elektra. Het appartementencomplex is goed onderhouden en voorzien van een liftinstallatie. De ligging is fantastisch! In het centrum met winkels, restaurants, ziekenhuis en gemeentehuis op loopafstand. Ook het trein- en busstation zijn op loopafstand gelegen. Binnen 5 minuten zit u op de uitvalswegen A9 of A22 richting Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

Indeling
Begane grond: hoofdentree, bellentableau, brievenbussen, trapopgang en lift.

Eerste verdieping: entree, hal, kast met opstelling cv-ketel, meterkast, twee slaapkamers, toilet met fontein, badkamer v.v. douche en wastafel, toegang naar woonkamer met open keuken en balkon op het zuidoosten.

Bijzonderheden
– bouwjaar 1985;
– energielabel D;
– midden in het centrum van Beverwijk;
– NS-station op loopafstand;
– appartementencomplex met liftinstallatie;
– balkon op het zuidoosten;
– kluswoning;
– servicekosten bedragen thans € 198,75 per maand;
– eerste parkeervergunning bewoners: € 27,21 per jaar;
– tweede parkeervergunning bewoners : € 87,07 per jaar;
– parkeervergunning bezoekers € 87,07 per jaar;
– goede bereikbaarheid van Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Baanstraat 64

1942 CK, Beverwijk
€ 269.500,- k.k.
Starters opgelet!

Midden in het centrum van Beverwijk ligt deze sfeervolle en goed onderhouden tussenwoning. Alle winkels, restaurants, bioscoop en het NS-station liggen op loopafstand. Liever een dagje strand, met 15 minuten fietsen zit u op het brede strand van Wijk aan Zee.

Via de hal komt u in de woonkamer met een open keuken. Hier is gekozen voor een indeling met het eetgedeelte aan de voorzijde, het zitgedeelte in het midden en de open keuken aan de achterzijde. De combinatie van een balkenplafond, de groen gesausde wand en een prachtig fotobehang bij de eettafel, zorgen voor een warme sfeer. De open keuken is voorzien van een 5 pits gaskookplaat, oven, magnetron, vaatwasser en een losse koel-vriescombinatie (SMEG). Het toilet en de was- en stookruimte bevinden zich aan de achterzijde van de woning en is v.v. vloerverwarming.

Op de eerste verdieping treft u 2 slaapkamers en een badkamer. Door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, is er extra ruimte gecreëerd. De moderne badkamer is gelegen aan de achterzijde en v.v. een inloopdouche, wandcloset, wastafel met meubel en een handdoekradiator.

De achtertuin is gelegen op het westen, waar u in de zomermaanden van 12:00 t/m 20:00 uur kunt genieten van de zon. De tuin is volledig bestraat en er is een goot aangelegd voor de afwatering ter hoogte van de schuur. Via de ruime vrijstaande stenen berging heeft u toegang naar de parkeerplaats aan de achterzijde.

Bijzonderheden:
2020: kunststof kozijn in het dakkapel aan de voorzijde geplaatst en de buitenzijde met keralit rabatdelen afgewerkt;
2018: nieuwe frontjes voor de keukenkasten geplaatst, tevens de wasbak, kraan en vaatwasser vernieuwd, dubbel glas laten plaatsen in de voordeur;
2015: badkamer en toilet begane grond vernieuwd;
2015: nieuwe vloerbalken begane grond
– het centrum, scholen en sportfaciliteiten op loopafstand;
– op fietsafstand van het NS-station, de duinen en het strand;
– Amsterdam ligt op 30 minuten rijden, Haarlem en Alkmaar ligt op ca. 20 minuten rijden.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Onder bod

Vekenoord 91

4824 LN, Breda
€ 275.000,- k.k.
Op de BOVENSTE verdieping gelegen instapklaar 3-kamerhoekappartement in het kleinschalige appartementencomplex Residentie “Kievitsloop” met energielabel B, eigen parkeerplaats, aparte berging op de begane grond, 2 slaapkamers, zeer modern sanitair en complete keuken. Het appartement is vanaf 2019 nagenoeg volledig gemoderniseerd met o.a. de badkamer, separate toiletruimte en keuken. Scholen, winkelcentrum, openbaar vervoer alsmede een ruim aanbod aan sociale voorzieningen zijn op loop-/fietsafstand bereikbaar. De verbinding ten opzichte van het centrum van Breda, het Centraal Station Breda, station Breda-Prinsenbeek en de diverse uitvalswegen zijn uitstekend.

BIJZONDERHEDEN
– Prachtig vrij en wijds uitzicht vanaf de bovenste etage
– Energielabel B
– Op steenworp afstand van vele voorzieningen en de uitvalswegen
– Eigen parkeerplaats op het buitenterrein
– Zeer modern en stijlvol ingericht en voldoet volledig aan de hedendaagse woonwensen

LIGGING EN OMGEVING
Het appartement is gelegen nabij een groot en gevarieerd winkelcentrum “Heksenwiel” met ca. 40 winkels met o.a. supermarkten (AH, Jumbo en Aldi), Hema, Blokker, kleding- en schoenenzaken, restaurants etc. In de nabije omgeving zijn tevens diverse faciliteiten en recreatiemogelijkheden aanwezig waaronder een kerk, bibliotheek, basisscholen en voortgezet onderwijs, sportvelden, tennisbanen, recreatieplas “De Asterdplas” en het Haagse Beemdenbos met veel wandel- en fietsroutes . Het appartement ligt eveneens nabij een beschermde landgoederenzone “De Burgst” Dit landgoed is een groene zone als hart gesitueerd in de wijk.

BOUWKWALITEIT
Het appartement beschikt over een energielabel B. In warm water en verwarming wordt voorzien middels stadsverwarming en warmtewisselaar. Vanaf 2019 is nagenoeg het gehele appartement flink gemoderniseerd met de keuken, badkamer en aparte toiletruimte. Hierbij is de gang iets vergroot waarbij slim de mogelijkheid is gecreëerd tot het plaatsen van een ingebouwde vaste kast in de gang. Ook het complex wordt vanuit de VVE goed bijgehouden en hierbij is o.a. in 2009 de dakbedekking geheel vernieuwd.

PARKEREN
Het complex beschikt over eigen parkeerplaatsen. Ieder appartement beschikt over een parkeerplaats op het buitenterrein.

BERGING
Op de begane grond is de berging (ca. 1.50 x 2.67 m.) gesitueerd voorzien van electra. Deze berging is ideaal voor het stallen van fietsen en/of om als bergruimte te gebruiken.

BEGANE GROND
Op de begane grond bevinden zich het bellentableau met video-intercom, trapopgang en de lift. De toegangsdeur is middels de intercominstallatie elektrisch te openen.

APPARTEMENT
HAL/ENTREE
De ruime entree/hal is uitgerust met intercom, praktische ruimte in de bergkast en geeft toegang tot alle vertrekken van het appartement.

WOONKAMER
Heerlijk lichte woonkamer (ca. 8.00 x 3.85m.) met zeer veel lichtinval middels de grote raampartij rondom en een prachtig vrij en weids uitzicht vanaf de bovenste etage. De woonkamer geeft toegang tot het zonovergoten balkon en is afgewerkt met een hoogwaardige laminaatvloer. De woonkamer staat in verbinding met de keuken.

KEUKEN (2019)
Complete semi-open keuken (ca. 3.79 x 1.75m.) voorzien van o.a. een inductiekookplaat, rvs afzuigkap, 1½ spoelbak, vaatwasser, koelkast en diverse onder en boven opbergkasten/lades. De keuken is speels afgesloten van de woonkamer middels een bar. Tot slot is vanuit de keuken toegang tot de naastgelegen bijkeuken/berging.

BIJKEUKEN/BERGING
Praktische bijkeuken/berging (ca. 1.88 x 1.75m.) met hier de aansluitingen ten behoeve van de wasapparatuur, opstelplaats van de mechanische ventilatie en biedt tevens veel bergruimte.

BALKON
Het appartement beschikt over een heerlijk balkon (ca. 2.32 x 2.07m.) met vrij uitzicht.

TOILETRUIMTE (2019)
In lichte kleurstelling betegelde, modern uitgevoerde toiletruimte met vrijhangend closet en fonteintje.

BADKAMER (2019)
De eveneens modern uitgevoerde badkamer is voorzien van een inloop (regen)douche met losse handdouche, wastafel met wasmeubel en designradiator.

SLAAPKAMERS (2)
Het appartement beschikt over een tweetal slaapkamers allebei voorzien van een laminaatvloer en strakke wand- en plafondafwerking. (ouder) slaapkamer I (ca. 4.41 x 2.79m.) met veel lichtinval middels de vele raampartijen; slaapkamer II (ca. 1.85 x 2.58/2.79m.) thans in gebruik als kastenkamer.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Door het kopen van een appartement wordt je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. De bijdrage voor de Vereniging van Eigenaars bedraagt circa € 140,- per maand. Het betreft een goed functionerende VVE welke professioneel wordt beheerd. en de bijdrage is inclusief opstal- en glasverzekering, groot en klein onderhoud, voorschot waterverbruik, schoonmaak en energiekosten van de algemene ruimtes.

KOOPOVEREENKOMST:
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na ondertekenen van de koopakte. Uitgangspunt voor de koop is de koopakte vastgesteld door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), de consumentenbond, het notariaat en Vereniging eigen Huis. In de overeenkomst wordt standaard opgenomen een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn bedoeld als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze verkoopbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Onder bod

Hobokenstraat 511

4826 EH, Breda
€ 275.000,- k.k.
Welkom bij Hobokenstraat 511, Breda

Dit ruime en nette appartement biedt 87 m² woonoppervlakte en is gelegen in een groene en rustige omgeving. De woning beschikt over een riante woonkamer met een extra eetkamer/werkkamer, twee slaapkamers met de mogelijkheid tot een derde, en is perfect voor starters, jonge gezinnen of iedereen die op zoek is naar comfortabel wonen in Breda.

INDELING

WOONKAMER EN EETKAMER/WERKKAMER

De riante woonkamer biedt een heerlijke leefruimte met veel natuurlijke lichtinval dankzij de grote ramen. Aangrenzend aan de woonkamer bevindt zich een extra eetkamer die ook uitstekend dienst kan doen als werkkamer, ideaal voor thuiswerken of studeren.

KEUKEN

De woning beschikt over een nette keuken, voorzien van alle benodigde apparatuur en voldoende kastruimte om aan al uw kookwensen te voldoen.

SLAAPKAMERS

Het appartement heeft twee ruime slaapkamers, met de mogelijkheid om een derde slaapkamer te creëren. Deze kamers zijn flexibel in te richten en kunnen naar eigen smaak en behoefte worden aangepast.

BADKAMER

De badkamer is netjes afgewerkt en voorzien van alle gemakken zoals een inloopdouche en wastafel. Daarnaast is er ook een apart toilet aanwezig in de woning.

VERDUURZAMING

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is actief bezig met verduurzamingsmaatregelen voor het gebouw, waaronder de installatie van nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas, wat bijdraagt aan een lagere energierekening en een hoger wooncomfort. De woning is tevens voorzien van stadsverwarming.

OMGEVING EN VOORZIENINGEN

Hobokenstraat 511 is gelegen in een groene en rustige omgeving met diverse voorzieningen in de buurt. Op loopafstand vindt u winkels, supermarkten, scholen, en sportfaciliteiten. De groene omgeving biedt volop mogelijkheden voor wandelingen, fietstochten en ontspanning in de natuur. Bovendien zijn het stadscentrum van Breda en diverse uitvalswegen gemakkelijk bereikbaar.

KORTOM

Hobokenstraat 511 biedt een ruim en net appartement met volop mogelijkheden en een uitstekende ligging in een groene omgeving. Met een actieve VvE die bezig is met verduurzamingsmaatregelen, waaronder nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas, en voorzien van stadsverwarming, is deze woning een ideale keuze voor comfortabel en toekomstbestendig wonen in Breda.

VvE Kosten bestaat uit 223,- euro VvE kosten en 105,- euro voorschot Stookkosten

Verkocht

Raadhuisstraat 65

1941 EB, Beverwijk
€ 285.000,- k.k.
Wonen in het centrum aan de Breestraat.

Gelegen op de derde verdieping, aan de kant van de Breestraat, treft u dit vierkamerappartement aan. Het appartement heeft een lichte woonkamer met een eenvoudige open keuken en geeft toegang tot het heerlijk zonnige balkon op het noordwesten. Daarnaast zijn er drie slaapkamers, twee balkons, een separaat toilet en een badkamer v.v. douche en wastafel aanwezig. Op de eerste verdieping is er een eigen berging (box) v.v. elektra. Het appartementencomplex is goed onderhouden en voorzien van een liftinstallatie. De ligging is fantastisch! In het centrum met winkels, restaurants, ziekenhuis en gemeentehuis op loopafstand. Ook het trein- en busstation zijn op loopafstand gelegen. Binnen 5 minuten zit u op de uitvalswegen A9 of A22 richting Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

Indeling
Begane grond: hoofdentree, bellentableau, brievenbussen, trapopgang en lift.

Eerste verdieping: eigen aparte berging v.v. elektra.

Derde verdieping: entree, hal, kast met opstelling cv-ketel, meterkast, twee slaapkamers, toilet met fontein, badkamer v.v. douche en wastafel, slaapkamer met berging/wasruimte en balkon, toegang naar woonkamer met open keuken en balkon op het noordwesten.

Bijzonderheden
– bouwjaar 1985;
– energielabel D;
– midden in het centrum van Beverwijk;
– NS-station op loopafstand;
– appartementencomplex met liftinstallatie;
– balkon op het noordwesten;
– servicekosten bedragen thans € 210,01 per maand;
– eerste parkeervergunning bewoners: € 27,21 per jaar;
– tweede parkeervergunning bewoners : € 87,07 per jaar;
– parkeervergunning bezoekers € 87,07 per jaar;
– goede bereikbaarheid van Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Beschikbaar

Sweelinckstraat 210

3131 SV, Vlaardingen
€ 285.000,- k.k.
Ruime ééngezinswoning (voormalige beneden- en dubbele bovenwoning) met maar liefst 9 kamers en een circa 30 meter diepe achtertuin gelegen in een prettige woonwijk, nabij het centrum, kinderspeelplaats, scholen, uitvalswegen, metro- en busverbindingen.

Een woning waar je nog wel veel werk aan hebt maar heel veel mogelijkheden biedt zoals dubbele bewoning. Mocht je zelf handig zijn dan kan je eerst de benedenverdieping eenvoudig woonklaar maken en boven beginnen met je project (of andersom). De achtertuin is uniek; zo diep zie je ze niet vaak midden in een woonwijk.

Indeling:
Begane grond:
Entree/hal met trapkast, toiletruimte voorzien van douchegelegenheid en de trap naar de eerste verdieping. Royale woon-/slaapkamer (voormalig kamer en suite) van in totaal ca. 37 m² met openslaande deuren naar de achtertuin. Dichte keuken met vaste kast, aanrechtblok en toegang tot de achtertuin.

Eerste verdieping:
Overloop met toiletruimte voorzien van douchegelegenheid en de trap naar de tweede verdieping. Voorzijkamer van ca. 2.28 x 2.1m. Ruime woon-/slaapkamer (voormalig kamer en suite) van in totaal ca. 28 m² met dubbele openslaande deuren naar het balkon op het zuiden. Dichte keuken met een vaste kast, aanrechtblok en toegang tot het balkon.

Tweede verdieping:
Overloop. Voorzijkamer van ca. 2.51 x 2.1m met dakkapel. Slaapkamer aan de voorzijde van ca. 3.44 x 3.18m voorzien van een vaste kast en dakkapel. Slaapkamer aan de achterzijde van ca. 3.94 x 3.18m voorzien van een vaste kast en dubbele openslaande deuren naar het balkon op het zuiden. Achterzijkamer van ca. 2.79 x 2.1m met toegang tot het balkon.

Buitenruimte:
Betegelde voortuin.
Achtertuin van circa 30 meter diep bestaande uit twee gedeeltes die gescheiden zijn door het gezamenlijke achterpad.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar 1938;
– Voorzien van 9 kamers;
– Voormalige beneden- en dubbele bovenwoning;
– Geschikt voor dubbele bewoning (mantelzorg), Airbnb of een groot gezin;
– Woonoppervlakte 150 m²;
– Perceeloppervlakte 248 m²;
– Achtertuin van 30 meter diep op het zuiden;
– Eeuwigdurend recht van erfpacht met een vaste canon van € 49,64 per jaar;
– Diverse originele details, zoals de glas-in-inlood schuifdeuren, zijn (achter de betimmeringen) nog aanwezig;
– Platte dak is volledig in 2024 vervangen;
– Woning dient voor de rest gerenoveerd te worden;
– Energielabel G;
– Verwarming middels (oude) gaskachels;
– Warm water was via geisers;
– In verband met bouwjaar is de ouderdomsclausule van toepassing;
– Oplevering in overleg, kan snel.

Interesse in deze woning? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor je belangen en bespaart je tijd, geld en zorgen.

De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Beschikbaar

Oude Bogerd 34B

4834 AS, Breda
€ 289.000,- k.k.
Op gewilde locatie in Breda Zuid, in de wijk “de Blauwe Kei” gelegen heerlijk 3-kamerappartement met sfeervolle, lichte woonkamer, modern sanitair, complete keuken, 2 slaapkamers en 2 balkons met vrij uitzicht waardoor op elk moment van de dag van de zon genoten kan worden. Het appartement is gesitueerd op de derde woonlaag en beschikt eveneens over een berging in het souterrain. Het appartementencomplex ligt nabij het bruisende stadscentrum en het levendige Ginneken en is gunstig gesitueerd ten opzichte van diverse scholen, sportaccommodaties en uitvalswegen.

BIJZONDERHEDEN
– Complex heeft recent een volledig verduurzamingstraject doorlopen
– Afgelopen maand zijn alle aluminium kozijnen vervangen door kunststof kozijnen met HR++ beglazing (draai/kiep)
– Tweetal balkons waardoor de gehele dag van de zon genoten kan worden
– Energielabel D (verbetering mogelijk vanwege verduurzamingstraject)
– 2 ruime slaapkamers
– Zeer modern en stijlvol ingericht en voldoet volledig aan de hedendaagse woonwensen

LIGGING EN OMGEVING
De Oude Bogerd is gelegen tussen het nabije bruisende stadscentrum van Breda en het populaire Ginneken, op de grens van de wijk Sportpark II en Blauwe Kei. Dit is een aantrekkelijke en vooral voor jonge mensen gewilde woonbuurt. De ligging ten opzichte van het Ulvenhoutse bos/Mastbos en tal van winkels en voorzieningen is uitstekend. Het appartement is gelegen nabij een huisartsenpraktijk, een apotheek, fysio praktijk en een tandarts. Binnen 1 minuut is de zuidelijke rondweg te bereiken, welke ontsluit op de A16 en A27. Vanuit beide balkons is er voornamelijk vrij zicht, aan de ene kant op een speeltuintje en aan de andere kant op een gazon.

BOUWKWALITEIT
In 2024 heeft de VVE een verduurzamingstraject doorlopen waarbij de plafonds van de bergingen zijn geïsoleerd, het dak is geïsoleerd en alle aluminiumkozijnen (in beide slaapkamers en woonkamer) zijn vervangen door kunststofkozijnen met HR++ beglazing. In warm water en verwarming wordt voorzien middels de HR-combiketel (merk: AWB, jaar 2017 en onderhouden in 2023). De meterkast beschikt over 5 groepen en 2 aardlekschakelaars. Door de jaren heen is het gehele appartement flink gemoderniseerd, waardoor deze volledig voldoet aan de hedendaagse woonwensen en absoluut een bezichtiging waard is.

BERGING
In het souterrain is een eigen royale berging van maar liefst ca. 15m2 gelegen. Deze berging is ideaal voor het stallen van fietsen en/of om als bergruimte te gebruiken.

BEGANE GROND
Centrale afgesloten entree met intercom, bellentableau en brievenbussen, trappenhuis naar de appartementen en toegang naar de bergingen in het souterrain.

APPARTEMENT
HAL/ENTREE
De ruime entree/hal is uitgerust met intercom, meterkast en geeft toegang tot de vertrekken van het appartement.

WOONKAMER
Sfeervolle, modern ingerichte woonkamer (ca. 28m²) voorzien van laminaatvloer, strakke wand- en plafondafwerking en toegang tot het balkon. Door de vele raampartijen heeft de woonkamer een prettige en optimale lichtinval en geniet het een prachtig vrij uitzicht.

KEUKEN (2015)
In tweetal wandopstellingen opgestelde keuken voorzien van o.a. een 5 pits gaskookplaat (incl wokpit), vaatwasser (2021), koelkast, combi oven/magnetron, 1½ spoelbak, diverse opbergkasten/lades en de aansluitingen ten behoeve van de wasapparatuur. Daarnaast is vanuit de keuken toegang tot het balkon.

BALKON (2)
Het appartement beschikt over een tweetal ruime zonovergoten balkons gesitueerd op het noordoosten én zuidwesten. Hierdoor is op elk moment van de dag wel een mogelijkheid om van de zon te genieten.

TOILETRUIMTE
In lichte kleurstelling gedeeltelijk betegelde toiletruimte met closet.

SLAAPKAMERS (2)
Het appartement beschikt over een tweetal slaapkamers allebei voorzien van een laminaatvloer. (ouder) slaapkamer I (ca. 4.85 x 2.70m.) gelegen aan de achterzijde met badkamer en-suite; slaapkamer II (ca. 4.64 x 2.41m.) gelegen eveneens aan de achterzijde met praktische vaste kastenwand met hierin de opstelplaats van de HR-combiketel. Deze slaapkamer is thans in gebruik als kantoorkamer.

BADKAMER
De praktische badkamer is modern ingericht met een douche, wastafel met meubel, radiator en mechanische ventilatie.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Door het kopen van een appartement wordt je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. De bijdrage voor de Vereniging van Eigenaars bedraagt circa € 241,- per maand. Het betreft een goed functionerende VVE welke professioneel wordt beheerd. Voor het verduurzamingstraject heeft de VVE een lening bij het Nationaal warmtefonds afgesloten, waardoor de maandelijkse VVE kosten zijn verhoogd naar 241 euro.

KOOPOVEREENKOMST:
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na ondertekenen van de koopakte. Uitgangspunt voor de koop is de koopakte vastgesteld door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), de consumentenbond, het notariaat en Vereniging eigen Huis. In de overeenkomst wordt standaard opgenomen een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn. Alle aanbiedingen in deze brochure zijn bedoeld als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze verkoopbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Verkocht

Kardinaal van Rossumlaan 9

5645 EC, Eindhoven
€ 295.000,- k.k.
MOGELIJKHEID VOOR BEZICHTIGING TIJDENS HET OPEN HUIS VAN DINSDAG 12 MAART A.S. TUSSEN 15:30 EN 17:30 UUR!

POSSIBILITY FOR VIEWING DURING THE OPEN HOUSE ON TUESDAY, MARCH 12, BETWEEN 3:30 PM AND 5:30 PM!

LET OP: DEZE WONING ZAL WONING NIET VERKOCHT WORDEN AAN EEN BELEGGER! DE UITEINDELIJKE KOPER MOET HIER DAADWERKELIJK ZELF GAAN WONEN!

Bent u op zoek naar een woning met potentie en wilt en kunt u de uitdaging aan? Kom dan eens kijken naar deze, aan de binnenzijde redelijk eenvoudig afgewerkte en ingerichte tussenwoning met o.a. een doorzon-woonkamer en een dichte keuken, drie slaapkamers en een doucheruimte op de 1e verdieping en een via vlizotrap bereikbare zolderetage, alsmede een op Zuid-Oost gesitueerde achtertuin met berging.
In 2021 is deze woning op de begane grond en 1e verdieping volledig voorzien van kunststof buitenkozijnen en -deuren met HR++ isolerende beglazing.

Deze voormalige huurwoning is gelegen op een centrale woonlocatie, aan een voetpad in een rustige woonstraat met voldoende parkeergelegenheid en een vrij uitzicht op een gemeentelijke groenvoorziening, in de kindvriendelijke buurt ‘Burghplan’ in stadsdeel Stratum, nabij de basisschool, een kinderopvang, een supermarkt, bushaltes en het park.
Het centrum van Eindhoven is op fietsafstand gelegen en binnen enkele minuten zit u op de belangrijke uitvalswegen naar en rondom Eindhoven.

INDELING:

BEGANE GROND:

Via de overdekte entree met een betonnen luifeltje, betreedt u via de kunststof voordeur met zijlicht en melkglas de hal van deze woning, met een vinyl vloerbedekking, granolwanden en een houten schroten plafondafwerking, welke is voorzien van de bekleedde trapopgang naar de verdieping en toegang tot de toiletruimte, de woonkamer en de keuken.

Onder de trapopgang bevindt zich een praktische, verdiepte provisie-/kelderkast met vinyl vloerbedekking, welke is voorzien van legplanken, een lichtpunt en de meters t.b.v. de nutsvoorzieningen (met o.a. 3 groepen met een aardlekschakelaar).

Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de toiletruimte met een tegelvloer, gestucte wanden met daarboven behang, een houten schroten plafondafwerking en een kunststof valraampje met gefigureerd glas in de voorgevel, welke is voorzien van een closet (zonder toiletbril) met hooghangend spoelreservoir en verwarming.

De lichte doorzon-woonkamer (van ca. 22 m²) met een houten vloer met vloerbedekking, behangen wanden en een sierbalken plafond, is eveneens voorzien van kunststof kozijnen en een kunststof deur naar de achtertuin. In deze woonkamer, met gordijnkoven, bevindt zich een sfeervolle, met ‘flagstones’ afgewerkte schouw met open haard en de glasvezelaansluiting.

De dichte keuken, met een tegelvloer, rondom gedeeltelijk betegelde wanden en een houten schroten plafondafwerking, is voorzien van een eenvoudige, rechte installatie met 3 onder- en 3 bovenkasten en 2 laden, een RVS aanrechtblad met spoelbak en mengkraan, een afzuigkap en een opstelplaats voor een kooktoestel met gasaansluiting, alsmede een opstelplaats met aansluitmogelijkheid voor een wasmachine of vaatwasser aan de andere zijde. In de muur met de woonkamer bevindt zich een gefigureerd raam. Vanuit deze keuken heeft u eveneens toegang tot de achtertuin middels een kunststof achterdeur met daarnaast een draai-/kiepraam.

1e VERDIEPING:

Via de overloop, met vloerbedekking en granolwanden (vanuit de trapopgang) en een houten schroten plafondafwerking met een plafondluik met houten vlizotrap naar de zolder, heeft u toegang tot de doucheruimte en de 3 slaapkamers op deze verdieping.

De doucheruimte aan de voorzijde, met een tegelvloer, gestucte wanden, een houten schroten plafondafwerking en een kunststof uitzetraampje met gefigureerd glas t.b.v. de licht- en luchttoetreding, is voorzien van een ingelegde douchebak met mengkraan (zonder douchegarnituur), een vaste wastafel met koudwaterkraan, spiegel en lichtpunt en een flinke radiator.

De 3 slaapkamers ( van resp. ± 5½, 9½ en 11 m²) zijn allen eveneens voorzien van kunststof buitenkozijnen met draai-/kiepramen en ventilatieroosters, vloerbedekking en grotendeels behangen wanden.

De hoofdslaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een gestuct plafond en 2 vaste kasten en de kleinste kamer aan de achterzijde van een houten schroten plafondafwerking, 1 inbouwkast en een losse 2-deurs kast. De slaapkamer aan de voorzijde is eveneens voorzien van een houten schroten plafondafwerking.

ZOLDER:

De via een houten vlizotrap bereikbare, ruime zolderetage in 2 delen over de gehele breedte van de woning, is voorzien van een betonvloer en een met (asbesthoudende) Eternit platen beschoten kap, welke t.p.v. de voorzolder is voorzien van een klein stalen dakraampje aan de achterzijde.
Op deze voorzolder bevindt zich tevens de opstelling van de Intergas ‘Kombi Kompakt’ HRe combiketel (bouwjaar: 2019).

Deze zolderetage is voorzien van elektra en een (automatisch) lichtpunt en biedt de mogelijkheid om, d.m.v. het plaatsen van een vaste trap en een dakkapel, het aantal (slaap)kamers uit te breiden.

TUIN & BERGING:

De aan een voetpad gelegen voortuin is voorzien van betontegels en een grindborder.

De ruim 13 meter diepe, met houten schuttingen omsloten achtertuin, met een poort van/naar het buurpad aan de achterzijde, is gesitueerd op het zuidoosten en voorzien van een grindtegel terras met een buitenkraantje en afvoerputje en een lichtpunt tegen de achtergevel van de woning, betontegels en grind- en plantenborders.

In de achtertuin bevindt zich een halfsteens berging (van ± 2.81 x 2.85 m.) met een betonvloer, een betonnen platdak, een kunststof loopdeur met HR++ glas en een dubbel gevelraampje. In deze berging bevinden zich nog een eenvoudige werkbank met bankschroef en een tweetal wand-/legplanken.

ALGEMEEN:

– Deze woning is niet geïsoleerd, m.u.v. de HR++ isolerende beglazing in de kunststof buitendeuren, –(draai-/kiep)ramen en -kozijnen op de begane grond en 1e verdieping.
– Het energielabel (G) is opgesteld vóór de plaatsing van de kunststof kozijnen medio 2021.
– Het dakbeschot van deze woning is van asbesthoudend Eternit.
– De ontluchtingsbuis op zolder (vanuit de kelderkast en badkamer) en de vinyl vloerbedekking in de kelderkast zijn eveneens asbesthoudend.
– De H.R.-combiketel is in 2019 geplaatst.
– De deur van de berging is in 2021 eveneens vervangen door een kunststof deur met HR++ isolerende beglazing.
– De koper dient rekening te houden met moderniserings- en opknapkosten.
– Gunstige ligging ten opzichte van voorzieningen als winkels, scholen en het park, niet ver van de belangrijke uitvalswegen en het centrum van de stad.
– Op deze woning rust een anti-speculatiebeding, met de strekking dat de uiteindelijke koper hier ook daadwerkelijk moet gaan wonen. (Dus niet voor belegging!)
– De eigendomsoverdracht van deze voormalige huurwoning zal geschieden ten overstaan van een vaste projectnotaris in Eindhoven.
– Bij aankoop van deze woning wordt een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom verplicht gesteld.

Verkocht

Geert Grootestraat 75

5645 RD, Eindhoven
€ 295.000,- k.k.
LET OP: DEZE WONING ZAL WONING NIET VERKOCHT WORDEN AAN EEN BELEGGER! DE UITEINDELIJKE KOPER MOET HIER DAADWERKELIJK ZELF GAAN WONEN!

Bent u op zoek naar een leuke woning met potentie en wilt en kunt u de uitdaging aan? Kom dan eens kijken naar deze, aan de binnenzijde over het algemeen eenvoudig afgewerkte en ingerichte tussenwoning zonder verwarming en warm water en met o.a. een doorzon-woonkamer, een dichte keuken, vier slaapkamers en doucheruimte op de 1e verdieping en een via vlizotrap bereikbare zolderetage, alsmede een op Noord/Noord-Oost gesitueerde achtertuin met berging.

In 2021 is deze woning op de begane grond en 1e verdieping volledig voorzien van kunststof buitenkozijnen en -deuren met HR++ isolerende beglazing.

Deze voormalige huurwoning is gelegen op een centrale woonlocatie, aan een rustige, doorgaande woonstraat met voldoende parkeergelegenheid voor de deur, in de kindvriendelijke buurt ‘Burghplan’ in stadsdeel Stratum, tegenover sporthal ‘Tivoli’ en schuin tegenover het Sint Bonifaciuspark.
Op loopafstand bevinden zich o.a. een supermarkt, een basisschool, een kinderopvang en bushaltes. Het centrum van Eindhoven is op fietsafstand gelegen en de belangrijke uitvalswegen bevinden zich op slechts enkele minuten rijden.

INDELING:

BEGANE GROND:

Via de kunststof voordeur met spionoog en zijlicht met melkglas, betreedt u de ruime hal van deze woning, welke is voorzien van vloerbedekking, behangen wanden en een schuurwerk plafond.

In deze hal, welke toegang biedt tot het toilet, de woonkamer en de keuken, bevindt zich de bekleedde trapopgang naar de verdieping, met daaronder een praktische provisie-/kelderkast met vinyl vloerbedekking en behangen wanden, welke verder is voorzien van legplanken, een lichtpunt en elektra, alsmede de meters t.b.v. de nutsvoorzieningen (met o.a. 3 automatengroepen met aardlekbeveiliging).

De volledig betegelde toiletruimte, met een verlaagd kunststof plafond met inbouwverlichting, is voorzien van een closetcombinatie.

De lichte doorzon-woonkamer (van ca. 24 m²), met een houten vloer met vinyl vloerbedekking, behangen wanden en een schuurwerk plafond, is eveneens voorzien van kunststof kozijnen en een kunststof deur naar de achtertuin. In deze woonkamer, met houten gordijnkoven, vitrages, een travertin vensterbank aan de voorzijde en kunststof vensterbank aan de achterzijde, bevindt zich een schouw met een aansluiting t.b.v. een gaskachel en de glasvezelaansluiting.

De dichte keuken, met vinyl vloerbedekking, een kunststof schroten plafondafwerking en rondom gedeeltelijk betegelde en gedeeltelijk met kunststof schroten afgewerkte wanden, is voorzien van een eenvoudige, rechte installatie met 3 onder- en 2 bovenkasten en 2 laden, een houten aanrechtblad met ronde RVS spoelbak (zonder kraan !) en een opstelplaats voor een kooktoestel met gas- en elektra-aansluiting, alsmede een separaat wandtafeltje en een separate opstelplaats met aansluitmogelijkheid voor een wasmachine en/of vaatwasser aan de overzijde.
Vanuit deze keuken heeft u eveneens toegang tot de achtertuin middels een kunststof achterdeur met daarnaast een draai-/kiepraam.

1e VERDIEPING:

Via de overloop, met vloerbedekking en behangen wanden vanuit de trapopgang en een schuurwerk plafond met een plafondluik met een houten vlizotrap naar de zolder, heeft u toegang tot de doucheruimte en de 4 slaapkamers op deze verdieping. Op deze overloop bevindt zich tevens een praktische inbouwkast.

De inpandige doucheruimte is volledig betegeld en voorzien van 3 verwarmingslampen in het plafond. In deze doucheruimte bevindt zich een douchegedeelte en een vaste wastafel met een planchet, spiegel en lichtpunt.

De 4 slaapkamers ( van resp. ± 5, 5, 9½ en 11 m²) zijn allen eveneens voorzien van kunststof buitenkozijnen met draai-/kiepramen en ventilatieroosters, alsmede van vloerbedekking, behangen wanden en schuurwerk plafonds. Ook hangen hier nog (oude) gordijnen en vitrages voor de ramen.

De hoofdslaapkamer aan de achterzijde is voorzien van 2 ingebouwde kasten en de kleinste kamer aan de achterzijde van 1 inbouwkast. In de slaapkamers aan de voorzijde bevinden zich gasaansluitingen t.b.v. de voormalige gaswandkachels.

ZOLDER:

De via een houten vlizotrap bereikbare, ruime zolderetage in 2 delen over de gehele breedte van de woning, is voorzien van een betonvloer en een met (asbesthoudende) Eternit platen beschoten kap, welke aan de binnenzijde deels is ‘afgewerkt’ met plafondplaatjes. T.p.v. de voorzolder bevindt zich aan de achterzijde een klein stalen dakraampje.

Deze zolderetage is voorzien van een lichtpunt en elektra en biedt de mogelijkheid om, d.m.v. het plaatsen van een vaste trap en (een) dakkapel(len), het aantal (slaap)kamers uit te breiden.

TUIN & BERGING:

De voortuin is voorzien van beton- en grindtegels en een plantenborder.

De ca. 8 meter diepe, geheel omsloten en vrij gelegen achtertuin, met een afsluitbare poort aan de achterzijde, is gesitueerd op Noord/Noord-Oost en aangelegd met betontegels en plantenborders. Tegen de achtergevel van de woning bevindt zich een lichtpunt.

In de achtertuin bevindt zich tevens een halfsteens berging (van ± 2.83 x 2.85 m.), met een betonvloer, een betonnen platdak, een kunststof loopdeur met HR++ melkglas en een dubbel gevelraampje.

ALGEMEEN:

– Deze woning is niet geïsoleerd, m.u.v. de HR++ isolerende beglazing in de kunststof buitendeuren, -(draai-/kiep)ramen en kozijnen.
– Het energielabel (G) is opgesteld vóór de plaatsing van de kunststof kozijnen in 2021.
– Het dakbeschot van deze woning is asbesthoudend, evenals de behuizing van de verwarmingslampen in de badkamer.
– Er is géén centrale verwarming en warmwatervoorziening aanwezig.
– De koper dient rekening te houden met moderniserings- en opknapkosten en zal zelf nog verwarming en een warmwatertoestel moeten laten installeren.
– Gunstige ligging ten opzichte van voorzieningen als winkels, scholen en het park, niet ver van de belangrijke uitvalswegen en het centrum van de stad.
– Op deze woning rust een anti-speculatiebeding, met de strekking dat de uiteindelijke koper hier ook daadwerkelijk moet gaan wonen. (Dus niet voor belegging!)
– De eigendomsoverdracht van deze voormalige huurwoning zal geschieden ten overstaan van een vaste projectnotaris in Eindhoven.
– Bij aankoop van deze woning wordt een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom verplicht gesteld.

Verkocht

Geldropseweg 183

5613 LM, Eindhoven
€ 297.500,- k.k.
HELAAS KUNNEN WE VANWEGE HET OVERWELDIGEND AANTAL AANVRAGEN GEEN BEZICHTIGINGEN MEER INPLANNEN.

Nieuw bij ERA Focus makelaars! Op zoek naar een sfeervol instapklaar appartement aan de rand van het centrum van Eindhoven? Lees dan snel verder!

Dit appartement is gelegen aan de Geldropseweg, tegenover het ‘Witte dorp’. Het gezellige centrum van Eindhoven is makkelijk te voet of per fiets bereikbaar. Alle voorzieningen zoals winkels, horeca en sportaccommodaties zijn binnen handbereik. Even de rust op zoeken? Loop dan een van de nabij gelegen parken in. Qua uitvalswegen is de locatie ook gunstig: via de binnenring zijn de uitvalswegen richting A2, A58 en A50 goed bereikbaar.

Op de eerste verdieping bevindt zich het knusse appartement. Zeer praktisch ingedeeld zodat alle ruimtes goed benut worden. Naast een royale living met open keuken beschikt het appartement over een slaapkamer, badkamer, toilet, berging en niet te vergeten het zonnige balkon!

Algemeen
Het appartement is gebouwd begin jaren ’70 en door de jaren heen gemoderniseerd. De kozijnen zijn uitgevoerd in kunststof of hout. Kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing, de houten kozijnen van enkele beglazing. Vorig jaar is de CV-ketel vernieuwd (Atag). De aanwezige VVE is actief en gezond.

Indeling:
Begane grond:
Centrale entree met bellentableau, brievenbussen en intercominstallatie. Via de centrale entree zijn het trappenhuis en de eigen berging (kelder) te bereiken.

Appartement:
Het appartement is gelegen op de eerste verdieping en bereikbaar per trap. Via de galerij bereik je de voordeur. Naaste de voordeur bevindt zich de meterkast.

Entree
De hal biedt toegang tot de woonkamer/keuken, slaapkamer, badkamer en het toilet. Tevens bevindt zich hier een nis voor de wasapparatuur en een kast waarin de CV-ketel is opgesteld.

Toilet
De nette toiletruimte beschikt over een hangcloset en fonteintje. Wanden zijn deels betegeld in een grijstint. De ruimte is voorzien van mechanische ventilatie.

Woonkamer/keuken
Royale ruimte waar voldoende plek is voor een gezellige zit- en eethoek. Door de openslaande deuren en het grote raam is hier veel daglicht. Een prettige plek om te verblijven. Alle wanden zijn netjes afgewerkt met stucwerk. Ook het plafond is gestuukt en voorzien van inbouwspots.

De keuken bestaat uit een moderne keukenrichting met onder- en bovenkasten in een lichte kleur en een antraciet kunststof blad. De volgende apparatuur is aanwezig: gaskookplaat met afzuigkap en spoelbak met mengkraan. De losse koel-/vriescombinatie bevindt zich in de berging en wordt ter overname aangeboden. Vanuit de keuken is er direct contact met de gasten aan tafel. Met een bar wordt de keuken van de kamer gescheiden, een heerlijke plek voor een snel ontbijt of een gezellige borrel.

Berging/bijkeuken
Deze is bereikbaar via de woonkamer. Een zeer praktische ruimte voor het opbergen van diverse spullen en het plaatsen van een koel/vrieskast.

Slaapkamer
De slaapkamer is bijna 12m² groot. Voldoende ruimte voor een groot tweepersoonsbed en een kledingkast. Ook hier veel daglicht door het aanwezige raam.

Zowel de slaapkamer, hal, woonkamer/keuken als berging zijn voorzien van dezelfde nette laminaatvloer.

Badkamer
De keurig onderhouden badkamer beschikt over een inloopdouche en wastafelmeubel met dubbele wastafel en spiegel. De betegeling is heel speels, trapsgewijs, uitgevoerd, wat voor een leuk effect zorgt. Door de kleurkeuze grijs/wit, wel neutraal en tijdloos. Er is mechanische ventilatie aanwezig. De designradiator zorgt hier voor een aangename temperatuur. Ook in deze ruimte zijn inbouwspots aanwezig. Kortom een keurig afgewerkte en complete badkamer.

Balkon
Aan de voorzijde van het appartement bevindt zicht het balkon. Er is voldoende ruimte voor een gezellig zitje. Een heerlijke plek om te genieten van de middag- en avondzon!

Berging
Op de begane grond van het complex bevindt zich de berging. Deze is ca 5m² groot. 

Bijzonderheden:
– Instapklaar appartement aan de rand van het stadscentrum van Eindhoven;
– Moderne badkamer en keuken;
– CV-ketel vernieuwd in 2023;
– Aan de voorzijde voorzien van dubbele beglazing;
– De maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt € 165,-;
– Zonnig balkon met uitzicht op het ‘Witte dorp’;
– Kortom, dit appartement is zeker de moeite van een bezichtiging waard!

Beschikbaar

Sparrenweg 28

4814 AT, Breda
€ 300.000,- k.k.
Welkom bij Sparrenweg 28 en 28a in Breda, gelegen in de wijk Tuinzigt.

Dit is een unieke kans om je droomhuis te realiseren op een prachtig stuk bouwgrond in de gewilde wijk “Tuinzigt”. De vergunningen en bouwplannen voor een nieuwe 2-onder-1-kapwoning zijn al volledig aanwezig, waardoor je direct kunt beginnen met de realisatie van je eigen thuis.

Voor alle informatie verwijzen we u naar: www.sparrenweg28.nl

Let op! De prijs is op basis van de volledige bouwgrond inclusief bouwplannen en vergunningen. Uiteraard kunnen de twee percelen apart verkocht worden en kunnen deze apart worden gefinancierd. Er is enkel goedkeuring gegeven om een 2-onder-1 kap woning te bouwen met de twee adressen: Sparrenweg 28 en Sparrenweg 28a, Breda. Er mag dus bijvoorbeeld niet 1 vrijstaande woning gebouwd worden.

INDELING PER WONING

BEGANE GROND

De begane grond biedt een woonkamer met open indeling en een keuken in L-opstelling. De indeling van deze ruimtes kan nog volledig naar eigen wens worden aangepast om aan jouw behoeften te voldoen.

EERSTE VERDIEPING

Op de eerste verdieping kan één ruime slaapkamer en een badkamer worden gerealiseerd. Verder is er nog een technische ruimte met een aansluitingen voor de was- en droogmachine. Met de reeds beschikbare bouwplannen kun je ervoor kiezen om deze ruimtes op verschillende manieren in te delen en af te werken.

TWEEDE VERDIEPING

De zolder is geschikt voor berging en is het eventueel mogelijk om daar een tweede slaapkamer/werkruimte te creeren.

BUITENRUIMTE

De bouwgrond biedt voldoende ruimte voor een mooie tuin rondom de nieuwe woning. Hier kun je genieten van de buitenlucht en creëer je een privé-oase waar je kunt ontspannen en tot rust kunt komen. Achterin is het bouwen van een berging mogelijk.

OMGEVING

Sparrenweg 28 en 28a bevindt zich in de geliefde wijk De Tuinzigt, omringd door groen en op korte afstand van alle voorzieningen die Breda te bieden heeft. Met scholen, winkels en recreatiemogelijkheden in de buurt, is dit een ideale locatie voor gezinnen en stellen die op zoek zijn naar een comfortabele en levendige buurt.

KORTOM

Deze bouwgrond op Sparrenweg 28 en 28a biedt een unieke kans om je eigen droomhuis te realiseren in de populaire wijk De Tuinzigt. Met de vergunningen en bouwplannen al compleet, kun je direct aan de slag om jouw ideale thuis te creëren. Geniet van de vrijheid om je eigen stempel te drukken op deze unieke locatie en maak van Sparrenweg 28 en 28a jouw nieuwe adres.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.sparrenweg28.nl of neem contact op met ons kantoor.

Verkocht

Nederlandplein 2

5628 AD, Eindhoven
€ 300.000,- k.k.
In de verkoop bij Tim de Rouw:

Vierkamer appartement (drie slaapkamers) met berging en balkon, gelegen op de eerste verdieping aan Nederlandplein 2 te Eindhoven! Dit leuke appartement is ruim van opzet (ca. 87m²) en netjes afgewerkt o.a. met een vernieuwde laminaatvloer, complete keuken met inbouwapparatuur, een nette badkamer met inloopdouche, pleisterwerk wandafwerking, stucwerk plafonds en geheel dubbele beglazing. Dit appartement heeft drie ruime slaapkamers, een balkon op het westen en een eigen berging. Tevens is er in de omgeving voldoende openbare parkeergelegenheid en is het appartement bereikbaar middels een liftinstallatie.

WAT OPVALT AAN HET APPARTEMENT
– Ruim van opzet (ca. 87m²) en drietal slaapkamers;
– Met eigen berging en zonnig balkon;
– Rustig gelegen;
– Compleet dubbele beglazing;
– Nette vloer- en wandafwerking;
– Snel te aanvaarden (dit appartement staat reeds leeg)!

INDELING VAN HET APPARTEMENT
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping. Er is in de straat voldoende openbare parkeergelegenheid. Het appartement is voorzien van een nette laminaatvloer en pleisterwerk wand- en plafondafwerking.

APPARTEMENT
Hal/entree met tochtportaal. Vanuit de gang doorloop naar de keuken, toiletruimte met fonteintje, badkamer, de woonkamer en tweetal slaapkamers. De derde slaapkamer is gelegen pal achter de woonkamer.

WOONKAMER
Ruime living van ca. 25m² met direct aangrenzend balkon op het zonnige Westen. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot de achtergelegen derde slaapkamer.

KEUKEN
Separate keuken, geplaatst in hoekopstelling, en voorzien van inbouwapparatuur te weten een vaatwasmachine, oven, inbouwkoelkast, vierpits gaskookplaat en afzuigkap. Tevens bevindt zich hier de elektrische boiler.

BADKAMER
Geheel betegelde badkamer met ruime inloopdouche, wastafel in meubel en aansluitingen voor was- en droogvoorziening.

SLAAPKAMERS
Slaapkamer 1 (ca. 12m²): Ruime “master” slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van het appartement, met loopdeur naar het balkon;
Slaapkamer 2 (ca. 10m²): Tweede slaapkamer aan de voorzijde van de woning pal naast de entree. Deze kamer is voorzien van inbouwkasten;
Slaapkamer 3 (ca. 12m²): Derde slaapkamer, eveneens ruim van opzet, gelegen pal achter de woonkamer. Het is mogelijk om de tussenwand te verwijderen waardoor deze ruimte bij de woonkamer kan worden getrokken.

BERGING
Dit appartement heeft een eigen bergingsruimte.

LIGGING EN LOCATIE
Dit appartement is gelegen aan het Nederlandplein in woonwijk “Woenselse Heide” te Eindhoven Noord. In de omgeving tref je winkels, scholen, supermarkt, kinderdagverblijf en het appartement is gelegen op korte afstand van o.a. het Winkelcentrum WoensXL, Catharina Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum. Er zijn goede openbaar vervoervoorzieningen en uitvalswegen o.a. de J.F. Kennedylaan, de A2, A50 en de A58.

BIJZONDERHEDEN
– VVE kosten ca. € 185,– (exclusief voorschot stookkosten a € 100,– per maand);
– Het appartement wordt verwarmd middels blokverwarming;
– Rustige ligging met vrij uitzicht;
– Voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig;
– Aanvaarding op korte termijn mogelijk;
– Uw makelaar: Tim de Rouw

Verkocht

Rodenburgweg 6

5652 XA, Eindhoven
€ 309.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Luxe en volledig gerenoveerd appartement o.a. met een nieuwe keuken, badkamer, toiletruimte, stucwerk plafonds, pleisterwerk wandafwerking en mooie pvc vloer. Dit instapklare appartement is gelegen op gewilde woonlocatie in de woonwijk “Lievendaal” (Strijp) kort nabij onder andere ASML, de High Tech Campus, Strijp-S en station Beukenlaan. Daarbij kijk je vanuit dit prachtige appartement vrij uit over het Philips van Lenneppark!

WAT OPVALT AAN HET APPARTEMENT
– Betreft een instap klaar en luxe gerenoveerd appartement;
– Geheel voorzien van dubbele beglazing;
– O.a. met vernieuwde keuken, badkamer, toiletruimte (2022), stucwerk plafonds en pleisterwerk wandafwerking;
– Het appartement heeft een bergruimte op de begane grond en een grote separate bergzolder;
– Zeer gunstige en vrije ligging in “Lievendaal” te Strijp met uitzicht op het van het Philips van Lenneppark.

INDELING
Ligging op de tweede verdieping aan een rustige en groenrijke woonstraat met voldoende openbare parkeergelegenheid. Zowel aan de voor- en achterzijde kijk je vrij uit op park en groenvoorziening alsmede het Philips van Lenneppark.

CENTRALE HAL/ENTREE
Centrale hal met brievenbussen, bellentableau, bergingen en trapopgang. De voordeur van het appartement is gelegen op de tweede verdieping. Op de parterre ligt een eigen berging. Daarnaast heeft het appartement een separate bergzolder op de bovenste verdieping van het appartementencomplex.

APPARTEMENT
Meterkast naast voordeur (voorzien van een vernieuwde groepenkast). De gehele woonlaag is afgewerkt met pleisterwerk wandafwerking en stucwerk plafonds. De vloer is afgewerkt met een nette en moderne pvc vloer.

HAL/ENTREE
Entree met praktische bergkast, doorloop naar een tweetal slaapkamers, vernieuwde toiletruimte met verlichte nis en loopdeur naar de woonkamer.

WOONKAMER/KEUKEN
Woonkamer met voldoende ruimte voor zowel een eet- en een zithoek. Vanuit zowel de woonkamer als de zitkamer is er toegang tot een van de twee balkons. Daarbij staat de eetkamer in verbinding met de halfopen keuken. De keuken (2022), in hoekopstelling, is voorzien van inbouwapparatuur te weten een inductiekookplaat, afzuigkap, combi oven-/magnetron en inbouw koel-/vriescombinatie. Vanuit de keuken is er eveneens een loopdeur naar het balkon en toegang tot de badkamer.

BADKAMER
Ook de badkamer is recent (2022) geheel gerenoveerd en bestaat uit een inloopdouche met douchescherm en regendouchekop alsmede een dubbele wastafel in meubel.

SLAAPLAMER(S)
Slaapkamer 1 (ca. 10m²): “Master” slaapkamer met loopdeur naar het balkon. De kast wordt ter overname aangeboden;
Slaapkamer 2 (ca. 6m²): Tweede slaapkamer gelegen pal naast de “master” slaapkamer. Prima ruimte voor een logeerkamer of werkplek aan huis.

BUITENRUIMTE
Zowel aan de voor- en achterzijde van het appartement is een balkon aanwezig waardoor je de gehele dag van de zon of de schaduw kunt genieten. Beide balkons zijn af te sluiten middels een rolluik. Daarbij bevindt zich op het achterste balkon de aansluiting voor een wasmachine en hier tref je de opstelplaats t.b.v. de C.V.-ketel (Nefit bouwjaar 2022).

BERGING EN BERGZOLDER
Ruime berging gelegen in de centrale entree. Op de bovenste laag van het appartementencomplex ligt een ruime afsluitbare bergzolder.

LIGGING EN LOCATIE
Deze leuke woning ligt in gewilde en kindvriendelijke woonwijk “Lievendaal” aan een rustige woonstraat en op korte afstand van het Philips van Lennep Park. In de nabijheid liggen diverse speeltuinen, scholen, een kinderdagverblijf, winkelvoorzieningen en uitvalswegen (o.a. de Tilburgseweg en de A2). Tevens is de woning goed bereikbaar ten opzichte van ASML, de High Tech Campus, Strijp-S en station Beukenlaan

BIJZONDERHEDEN:
– Betreft een luxe afgewerkt en instap klaar appartement;
– Geheel goed geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing;
– Sublieme ligging aan het Philips van Lenneppark;
– Tweetal balkons, afsluitbaar middels een rolluik en met vrij zicht op park en groen alsmede het Philips van Lenneppark;
– Vernieuwde keuken, badkamer, toiletruimte, C.V.-ketel, vloerafwerking (PVC), stucwerk plafonds en pleisterwerk wandafwerking;
– Uw makelaar: Tim de Rouw